VERİ ANALİZİ
İlk faz veri analizi; Firmanın mevcut verileri, veya yapılmışsa araştırma verileri üzerinden anlamlı bulgular çıkartmak, ihtiyaç halinde segmentasyon temelini oluşturmak, bütçeler çerçevesinde verilerle ilişkilendirilmiş puan hesaplamaları yapmak gibi program stratejisini ve KPI’larıda şekillendirecek olan değerlendirmeler bütünüdür.

Uzman analistlerimiz mevcut verileri ve süreç içerisinde ihtiyaç duyulacak verileri toplar ve raporlarlar.