PROJE YÖNETİMİ

Program başladıktan sonra programın hatasız yürütülmesi, takibi, ilgili birimlere dokümanlar hazırlanması, anlık raporlama, tedarik lojistik yönetimi ve benzeri süreçler 360DRC uzman kadroları tarafından yapılmaktadır.


Proje büyüklüğüne göre bir veya birden fazla yönetici atanabilmektedir. Proje yöneticileri sadakat projesi yönetim tecrübesi olan uzman proje yöneticileri arasından seçilmektedir.